O mně

O mně

 

Můj život byl silně ovlivněn mým dětstvím.

Byl jsem velmi empatické dítě a dokázal v ostatních lidech doslova číst, vnímal jsem jejich myšlenkové pochody a způsoby chování. Vyrůstal jsem v neúplné rodině a byl vychováván maminkou a babičkou. Vliv žen se tak stal pro můj další život zásadním tématem. Prošel jsem si osobními tragédiemi a díky citové závislosti na ženách jsem trpěl každým rozchodem. Nevěděl jsem kdo jsem a neměl svůj vlastní názor, snažil jsem se jen přizpůsobovat ostatním.   V roce 2008 nastala změna a já se začal postupně uvolňovat z okolních vlivů a mých naučených vzorců chování. Pochopil jsem roli ženy ve společnosti ovládané muži. Díky tomu jsem se stal mužem, který začal na sobě pracovat a přestal obviňovat ostatní za svůj osud.

Lidské štěstí a spokojený život se stal pro mě odrazem obyčejné lidské pokory, mezilidské sounáležitosti a pomoci, v umění odpustit sobě i ostatním a v odevzdání svých potíží bez ztráty odpovědnosti za své skutky. 

Postupně mě mé zkušenosti přivedly k jejich sdílení ve formě přednášek, osobních konzultací a uvolňujících masáží.

Při osobních terapiích upřednostňuji u klientů nastartování osobní zodpovědnosti za své potíže.

Pomáhám jim vnímat jejich potíže v souvislostech a vidět v každé situaci jen to přínosné a posilující. Teprve poté doporučuji další alternativní nebo klasické postupy v řešení jejich obtíží. 

Došel jsem k tomu, že mnoho lidí ví co je pro ně nejlepší, ale nedokáží to zrealizovat v běžném životě. Proto jsem začal pořádat prožitkové akce, ve kterých si simulujeme různé životní zátěžové situace a učíme se tak vědomě poznávat své reakce a překonávat prakticky stará omezující přesvědčení a návyky.

Při manifestaci těchto situací používám přechodu přes žhavé uhlí bosou nohou, přechodu přes skleněné střepy, pády z výšky pozadu do náruče ostatních atd. V současné době tyto prožitkové akce nabízím i jako teambuildingové nabídky.

Také spoluvytvářím pozitivní symboly na oblečení, umělecké fotografie, kalendáře a jiné výrobky, které umožňují zpříjemňovat naše okolí. Dále se zabývám dobročinnými aktivitami v neziskovém sektoru. 

Děkuji každému za možnost se seberealizovat v tom co mě baví a v tom co  mnohým může být přínosným. 

Josef Šálek

 

 

 


Nahoru