Jak zvládnout strach

Strach může být špatným pánem i dobrým sluhou.
Jak se vymanit z jeho destruktivního vlivu?
Jak využít potenciál strachu pro naše vlastní dobro?


zpět na

Nahoru