PŘECHOD PŘES ŽHAVÉ UHLÍ A DALŠÍ PROŽITKY

Tento rituál je velmi oblíbený způsob na posílení sebedůvěry a na překonání strachů z potřebných činů.


Zvládnutím tzv. nepřekonatelného se rozšiřuje nejen naše vědomí, ale získáváme větší odvahu k překonávání životních překážek a k odvážným životním krokům.
Povrchová teplota žhavého uhlí je kolem 500° Celsia, nicméně síla vůle a uvolněná mysl, pomůže zvládnout jeho přechod bosou nohou.


Tím každému účastníkovi vzroste vnitřní sebeodhodlání a víra v sebe.

 

Program prožitkové akce :

- Seznamovací kruh – propojení skupiny

- Uvolnění a příprava na bezpečné zdolání následných technik

- Přechod přes skleněné střepy - uvolnění strachu z poranění, uzemnění

- Pády z výšky do náruče ostatních – uvolnění strachů z pádů a z výšek, obnovení důvěry v lidi.

- Terapeutický kruh – vložení záměru do přechodu žhavého uhlí, odevzdání strachů ohni

- Očistné rituály – tradiční indiánské zvyky, síla šamanského bubnu, společné bubnování

- Rituální a několikanásobný přechod žhavého uhlí

 

Ve škole nás učili, že pokud lidská buňka přijde do kontaktu s předmětem, který má 200° Celsia, tak nenávratně hyne… Jak je možné, že jsme schopni chodit po žhavém uhlí, které má 500° Celsia, a to i opakovaně v délce ohniště větší jak 4 metry bez jakékoliv újmy?

Ve společně prožitých transformačních metodách, se naučíme přesahovat hranice toho, co považujeme za možné. Pokud dokážeme přejít přes oheň, padat s důvěrou v ostatní do prázdnoty, přejít bosou nohou ostré skleněné střepy atd., dokážeme čelit i dalším výzvám v běžném životě a zkušenost vítězství aplikovat dennodenně. Naše vnitřní hranice se posunou dále, náš potenciál se navýší…


Aktivní účast v popisovaných metodách není povinná. I pouhá přítomnost pomůže uvolnit strachy a rozšířit naše limity tak, jak jsme ani neočekávali.

 

 


Nahoru