SLUŽBY / NABÍDKA PRO FIRMY

NABÍDKA PRO FIRMY

NABÍDKA PRO FIRMY

TEAMBUILDINGOVÉ AKCE

V rámci celé skupiny nabízím různé teambuildingové akce, které přispívají ke sjednocení týmu. Lidé se při nich lépe osobně poznají, překonají mezilidské bariéry a tím společné pracovní nasazení slaví větší úspěchy.


V rámci tembuildingu nabízím :


Přechody přes žhavé uhlí
Přechody přes skleněné střepy
Pády z výšky do náruče ostatních
atd.

Po úvodní schůzce vytvořím návrh konkrétního postupu.


ÚSPĚŠNÝ ZÁMĚR

Představuji vám službu vedoucí k úspěšné realizaci záměrů, projektů a plánů.
Tuto službu mohou využít jak jedinci, tak i firmy.
Každý projekt má mnoho úskalí, které pramení z různých osobních blokací a vlivů jedinců, kteří se na něm podílejí. K tomu aby se realizace jakéhokoliv záměru zdařila a byla úspěšná, je potřebné minimalizovat působení těchto vlivů a zaměřit se na její čistý průběh.
Každý společník, spolupracovník má poněkud odlišný náhled na společně tvořený projekt.
V tomto případě umožňuji sjednotit myšlenky všech zúčastněných a nasměrovat je k jednomu jedinému cíli – úspěšné realizaci projektu. Pomohu účastmíky uvolnit od postranních myšlenkových vlivů, které je odklání od společného záměru. Tím celý kolektiv zesílí energii potřebnou k dokončení plánu, případně k jeho ozdravění a úspěšnému výsledku. Úspěšnost není podmíněná ziskovostí, ale předně osobní spokojeností. A teprve spokojený člověk může dosahovat výsledky, které jsou pro něj i pro ostatní též uspokojivé.
 
Každý jedinec je více či méně ovlivněn vlivy z dětství a z průběhu života. Tyto vlivy se pak nepřímo odrážejí na realizaci plánů a cílů.
V tomto postupu uvolňuji jedince od naučených a zažitých vzorců, případě se věnuji individuálnímu přístupu. Uvolňuji novou nabídku myšlenkových vzorců, které ovlivňují jeho svobodnou vůli a tak i blokují realizaci jeho cílů. Pro každý případ volím různou strategii, která souvisí s počtem spolupracujících, jejich individuální uvolněností a druhem projektu, o který jim společně jde.


POZITIVNÍ LOGO

Jednou z možností jak prezentovat firmu, je prostřednictvím firemního loga.
Nabízím možnost jak toto logo může přispět nejen k prezentaci Vaší firmy, ale zároveň může podpořit pozitivní a uvolněnou náladu mezi zaměstnanci i mezi obchodními partnery.

Vyberte si z nabídky:
- vytvoření návrhu firemního loga
- úprava již stávajícího loga do pozitivních tvarů
- vložení již stávajícího loga do pozitivních symbolů

1. Vytvoření firemního loga
Ve spolupráci s týmem grafiků Vám vytvoříme návrh firemního loga dle Vašich požadavků.

2. Úprava stávajícího loga
Vaše již vytvořené logo upravíme do tvarů vzbuzujících příjemný úsměv, uvolněnost a pobavení.

3. Vaše již vytvořené logo vložíme do pozitivních symbolů – srdce, úsměv atd.

Potisk s pozitivními logy
Nabízím také potisk s těmito pozitivními logy, které si můžete objednat pro zaměstnance i pro obchodní partnery.

Potisk můžete realizovat :
- na trička a jiné druhy oblečení
- na různé reklamní předměty – hrnky, propisky atd.
Trička i reklamní předměty k potisku mohu také zajistit.

Jaký přímý efekt má pro Vás tato nabídka?
1. Zaměstnanci, kteří nosí oblečení s pozitivním firemním logem, mají na pracovišti uvolněnější náladu, díky které mohou podávat kvalitnější a efektivnější výkony.
2. Obchodní partneři, kteří dostanou prezent s Vaším pozitivním firemním logem, Vás mohou vnímat přátelštěji a v konkurenčně nastaveném prostředí i srdečněji.

Proč oslovit právě nás?
Máme již několikaletou zkušenost s tvorbou pozitivnívh symbolů na tričkách, která se úspěšně prodávají v České a Slovenské republice. - www.pozitivnitricka.cz
Nejlepší řešení pro Vás vybereme na úvodní schůzce.

zpět na všechny služby

Nahoru