SLUŽBY / INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Individuální terapie

Nabízím pomoc skrze osobní konzultace na tato základní témata:

  • Uvolnění napětí a závislostí v mezilidských vztazích
  • Zvládnutí strachů a závislostí ve všech jejich podobách
  • Podpora zdraví změnou myšlení a životního stylu a za pomoci psychické pohody a detoxikačních přírodních doplňků stravy
  • Finanční nezávislost
  • Objevení skrytých talentů, životního poslání a směrování
  • Vytváření Šťastných harmonogramů - vytvoření nových zdravých návyků

Pomáhám jakoukoliv životní bolest pochopit, přijmout a najít v ní přínosnost.
Každá překážka má v sobě i obrovský potenciál.
Společně s klientem jej objevíme a vymyslíme strategii jak nejlépe jej využít.
Záměrem konzultací je naučit klienta být sám sobě osobním poradcem a terapeutem v jakékoliv životní oblasti. Zároveň jeho psychickou i zdravotní pohodu podpořím ověřenými detoxikačními přírodními doplňky stravy. Případně mu doporučím odborné lékaře, kteří pracují s celostní medicínou.  
Vytvářím také osobní denní harmonogramy, které pomáhají docílit nových, prospěšnějších a zdravých návyků. Ty mohou následně pozitivně stimulovat zdravotní i psychický stav, upravit váhu a postavu a dodat potřebné množství životní energie a síly.
 

Umožňuji také klientovi objevit jeho skrytý talent a využít jej i prakticky.

Přínos pro vás

Konzultace přináší klientovi celkové uvolnění od napětí, s kterým přichází.
Pomůže mu pochopit daný problém a uvidět v něm osobní přínosnost.
Uvolnění od tlaku má blahodárný vliv na psychiku i fyzické následky, které způsobil.
Umožní mu uvidět jakoukoliv jinou těžkou životní situaci z nové a přínosnější perspektivy.
Objevení a využití talentu mu přináší spokojenost a radost z pocitu být prospěšným

PROSTORY v Praze :

zpět na všechny služby

Nahoru