KOUČOVACÍ VIDEA

Jak úspěšní lidé využívají svůj talent
Mohou si žena a muž rozumět?

Mohou si žena a muž rozumět?

Na toto téma napsáno bylo napsáno mnoho moudrých i humorných knih. Pokusím se vám zprostředkovat svůj pohled, který byl výrazně tvarován mými životními zkušenostmi. Nejdříve objasním obecnou definici ženy a muže v několika základních aspektech.

více

Jak zjistit, v čem jsme jedineční a k čemu máme talent
Dýchání nicoty

Dýchání nicoty

Nic.
To je ono čarovné slovo obsahující vše. Toto nic zcela dematerializuje a osvobozuje. Nic odpojuje od bludného kruhu toxické cirkulace našich vesmírů.
Pouze v ni

více

Nahota a sexualita
Jaké vězení osvobozuje
Jak zvládnout strach

Jak zvládnout strach

Strach může být špatným pánem i dobrým sluhou.
Jak se vymanit z jeho destruktivního vlivu?
Jak využít potenciál strachu pro naše vlastní dobro?

více

Jsme vegetariány nebo masožravci?

Jsme vegetariány nebo masožravci?

Ve vědeckých kruzích probíhá už delší dobu žhavá diskuse o tom, zda je člověk masožravec či býložravec.
Jak je to se stravou, kterou přijímáme?
Jaký má na nás vliv?
Mohou nás naučené pravdy o jídle a lidském těle ovlivňovat?

více

Nahoru