SLUŽBY / NABÍDKA PRO FIRMY

NABÍDKA PRO FIRMY

NABÍDKA PRO FIRMY

TEAMBUILDINGOVÉ AKCE

V rámci celé skupiny nabízím různé teambuildingové akce, které přispívají ke sjednocení týmu. Lidé se při nich lépe osobně poznají, překonají mezilidské bariéry a tím společné pracovní nasazení slaví větší úspěchy.


V rámci tembuildingu nabízím :


Přechody přes žhavé uhlí
Přechody přes skleněné střepy
Pády z výšky do náruče ostatních
atd.

Po úvodní schůzce vytvořím návrh konkrétního postupu.


ÚSPĚŠNÝ ZÁMĚR

Představuji vám službu vedoucí k úspěšné realizaci záměrů, projektů a plánů.
Tuto službu mohou využít jak jedinci, tak i firmy.
Každý projekt má mnoho úskalí, které pramení z různých osobních blokací a vlivů jedinců, kteří se na něm podílejí. K tomu aby se realizace jakéhokoliv záměru zdařila a byla úspěšná, je potřebné minimalizovat působení těchto vlivů a zaměřit se na její čistý průběh.
Každý společník, spolupracovník má poněkud odlišný náhled na společně tvořený projekt.
V tomto případě umožňuji sjednotit myšlenky všech zúčastněných a nasměrovat je k jednomu jedinému cíli – úspěšné realizaci projektu. Pomohu účastmíky uvolnit od postranních myšlenkových vlivů, které je odklání od společného záměru. Tím celý kolektiv zesílí energii potřebnou k dokončení plánu, případně k jeho ozdravění a úspěšnému výsledku. Úspěšnost není podmíněná ziskovostí, ale předně osobní spokojeností. A teprve spokojený člověk může dosahovat výsledky, které jsou pro něj i pro ostatní též uspokojivé.
 
Každý jedinec je více či méně ovlivněn vlivy z dětství a z průběhu života. Tyto vlivy se pak nepřímo odrážejí na realizaci plánů a cílů.
V tomto postupu uvolňuji jedince od naučených a zažitých vzorců, případě se věnuji individuálnímu přístupu. Uvolňuji novou nabídku myšlenkových vzorců, které ovlivňují jeho svobodnou vůli a tak i blokují realizaci jeho cílů. Pro každý případ volím různou strategii, která souvisí s počtem spolupracujících, jejich individuální uvolněností a druhem projektu, o který jim společně jde.


 

zpět na všechny služby

Nahoru