TEXTY

Jak zvládnout strach

Jak zvládnout strach

Téma strachu provází člověka celý život. Často dokáže náš život ovládat. Je možné aby se vliv jakéhokoliv strachu mohl eliminovat? Je možné ho z polohy špatného pána přesunout do polohy dobrého sluhy?

více

Jak zjistit, v čem jsme jedineční a k čemu máme talent?

Jak zjistit, v čem jsme jedineční a k čemu máme talent?

Život je o mnoho příjemnější pokud se v něm věnujeme tomu co nás baví.
Baví nás věci, ke kterým máme přirozený talent a předpoklady.
Taková práce, činnost a tvorba nás naplňuje.
Pokud však tyto předpoklady neznáme, jak je můžeme objevit?

více

Jak úspěšní lidé využívají svůj talent?

Jak úspěšní lidé využívají svůj talent?

Pokud objevíme svůj talent, přejeme si jej využívat ve své práci a zaměstnání.
Jedině tak může být naše činnost radostná a naplňující.
Zároveň je důležité, aby nám přinášela potřebný užitek a výdělek.
Jak dosáhnout spojení příjemného s užitečným?
Jak se ze svého talentu těšit a také si s jeho pomocí vydělávat?

více

Je možné dojít k porozumění mezi mužem a ženou?

Je možné dojít k porozumění mezi mužem a ženou?

Žena a muž.
Dvě strany jedné mince.
Oba rozdílní a přesto po sobě toužící.
Jak však tuto rozdílnost zvládnout ve vzájemném vztahu?
Jak porozumět jeden druhému?

více

Jak mít šťastnou rodinu?

Jak mít šťastnou rodinu?

Nejsilnější citová pouta jsou mezi rodinnými příslušníky.
Díky nim pociťujeme sílu lásky k bližním, ale i také velkou bolest a zklamání.
Proč nás naši nejbližší mohou tolik ranit?
Jak si můžeme z těchto situací co nejvíce odnést?
Jak si i přes křivdu a bolest uchovat k našim pokrevně blízkým lásku a pochopení?

více

Nahota a sexualita

Nahota a sexualita

Jaký je vztah mezi nahotou a sexualitou?
Jaký je rozdíl mezi vnější a vnitřní nahotou?
Jak vnější nahota působí na naše nitro?

více

Jak si plnit naše přání?

Jak si plnit naše přání?

Každý z nás má své představy.
V nich si představujeme ideální podmínky pro šťastný a naplněný život.
Málokdy se však naše představy shodují se skutečností.
Jak tedy docílit aby se naše sny a představy mohly reálně naplňovat?

více

Proč je potřebné pomáhat a co nám to přináší?

Proč je potřebné pomáhat a co nám to přináší?

Lidé jsou společenští tvorové.
Je pro nás přirozeností být ve společnosti uznáváni, potřebnými a užitečnými.
Prostředkem k takovému ocenění je i pomoc druhým a bližním.
Častokrát ale taková pomoc bývá zneužívána a častokrát bývá poskytována jen ze strachu a lítosti.

Jak tedy efektivně pomáhat?
Jak díky takové pomoci cítit v sobě pocit uspokojení a užitečnosti?
Jak nepodlehnout lítosti a strachu při pomoci druhým?

více

Jsme vegetariány nebo masožravci?

Jsme vegetariány nebo masožravci?

Ve vědeckých kruzích probíhá už delší dobu žhavá diskuse o tom, zda-li je člověk masožravec či býložravec.
Jak je to se stravou, kterou přijímáme?
Jaký má na nás vliv?
Mohou nás naučené pravdy o jídle a lidském těle ovlivňovat?

více

Metoda k přepólování negativního myšlení

Metoda k přepólování negativního myšlení

Rozdíl mezi šťastným a ne zcela šťastným člověkem je v přístupu k životu a k jeho výzvám.
Kritický pohled na život a na svět je nám všem více méně nainstalován.
Kritika a soudy druhých se nás pak osobně dotýkají a tak se jimi zabýváme.
Tím nevidíme v takových situacích potenciál a přínosnost, ale překážky a životní krachy.
Náš život se tak ocitá ve smyčce soudů, zklamání, lítostí a marnosti.

více

Je víra nutně spojena jen s vírou v duchovno?

Je víra nutně spojena jen s vírou v duchovno?

Víra je základem lidského života.
Bývá však často spojována pouze s vírou v duchovno či Boha.
Přitom věřit v něco je naší lidskou přirozeností.
Věřit v druhé, ve svůj projekt, věřit sám sobě...
Proč slovo víra však v nás často vzbuzuje tak nepříjemný pocit?
Není tím ovlivněna víra jako taková?

více

Vězení jenž osvobozuje

Vězení jenž osvobozuje

Existuje možnost, při které nám vězení může poskytnout pocit svobody?
Musíme se nutně cítit v současném celospolečenském systému jako otroci a jeho oběti?

více

Jak vám pomohou podobenství?

Jak vám pomohou podobenství?

V nejčtenější knize lidstva, v Bibli, najdete mnoho příběhů a podobenství.
Proto si v ní tolik lidí může najít svůj vlastní odraz a odpovědi.
Podobenství se však nacházejí kdekoliv a netýkají se pouze lidí nábožensky směrovaných, ale každého z nás.
Naučíme-li si v nich číst, pochopíme tak svůj život i sami sebe.

více

Jednat nebo přijímat?

Jednat nebo přijímat?

Často se setkávám s otázkami typu :
Kdy mám tu situaci jen přijmout a nic nedělat a kdy naopak mám aktivně situaci měnit?
Pokud budu vše jen přijímat není to únik před mojí zbabělostí? Není to alibismus mé nezodpovědnosti?
A když budu chtít vše jen měnit, není to obraz mé neustálé nespokojenosti? Nevolím tak raději cestu úniků?

více

Kam vás vede váš strach?

Kam vás vede váš strach?

Jak je to se strachem?
Veškerá evoluce a vývoj v oblasti říše živočišné i rostlinné byl umožněn díky přítomnosti strachu.
Kam nás tedy vedou naše osobní obavy?

více

Meditace a její vliv na nás

Meditace a její vliv na nás

Meditace je vnímána jako specifická metoda vedoucí k celkovému uvolnění.
Při ní se dostáváme do tzv. meditativního stavu.
V tomto stavu jsme schopni být spokojeni, šťastni a uvolněni.
Zároveň díky čisté mysli můžeme jakoukoliv situaci řešit účinněji a jakékoliv učivo lépe vkládat do paměti.

více

Dovolená v zaměstnání?

Dovolená v zaměstnání?

Každý z nás má potřebu uvolnit se od každodenního přemýšlení a řešení potřeb, které často provázejí naši pracovní činnost.
Ve školním období nám toto uvolnění zprostředkovávají prázdniny.
V období dospělosti pak dovolená.
Pojďme se ale zamyslet nad tím, zda-li bychom období klidu a odpočinku, mohli propojit i s naším běžným životem.
Zahrnout tak neřešení a odpočinek do každodenní pracovní náplně.

více

Nahoru