Dovolená v zaměstnání?

pa52xu-turkey-1390545-1920x1440.jpg Každý z nás má potřebu uvolnit se od každodenního přemýšlení a řešení potřeb, které často provázejí naši pracovní činnost.
Ve školním období nám toto uvolnění zprostředkovávají prázdniny.
V období dospělosti pak dovolená.
Pojďme se ale zamyslet nad tím, zda-li bychom období klidu a odpočinku, mohli propojit i s naším běžným životem.
Zahrnout tak neřešení a odpočinek do každodenní pracovní náplně.

Už samotná slova, která jsme zvolili pro období relaxace a odpočinku, nám ukazují jakým způsobem nepodléhat stresům a napětí všedních dnů.

Pojďme se podívat na jejich slovesný význam.

Prázdniny

Základem tohoto slova je prázdno.

Prázdné je to, co je uvolněné od informací, myšlenek a potřeby řešit.

V tomto stavu jsme přirozeně šťastni a cítíme se uvolněně a svobodně.

Proto se říká, že s čistou hlavou se lépe myslí a doporučuje se přerušovat intenzivní učení hrou nebo odchodem na čerstvý vzduch.

Dovolená

Základem tohoto slova je "vol" ve smyslu slova volno.

Zároveň jeho výslovnost připodobňuje možnost si něco dovolit.

Spojíme-li oba tyto významy, můžeme si tak "dovolit volno".

Dovolíme-li si mít volnou či uvolněnou mysl, můžeme i v chaosu pracovního nasazení, trávit svým způsobem dovolenou.

Je pochopitelné, že při pracovním procesu nelze zcela vypnout myšlení a potřebu řešit případné zátěžové situace.

Lze ovšem výrazně eliminovat přetíženost těchto vlivů na náš organismus a psychiku.

Pojďme se podívat jak.

1. Nevystavujte vaši psychiku permanentnímu tlaku analytického myšlení.

Určete si co nejčastější přestávky. Naučte se v nich min. v 10-ti minutovém oddechu vypnout. Přepněte se v těchto pauzách do kreativní části vašeho myšlení, která se nachází v pravé mozkové hemisféře. Můžete si číst zábavný časopis s humornými vtipy nebo si zahrát nějakou hru, při které se nemusí myslet. Zkuste si intuitivně kreslit nebo dovolí-li vám to pracovní prostředí, tak třeba i zvesela zazpívat.

2. Nevystavujte vaše fyzické tělo stálé a jednostranné zátěži. Je-li to možné, střídejte při jednostranně daných úkonech ruce, nohy, otáčení hlavy či trupu. Naučte se při fyzické práci správně a pravidelně dýchat. Stačí prodloužit nádech a prohloubit výdech. Uvolňujte často ruce či nohy jejich vyklepáním či vytřesením. Nezapomínejte na pravidelný odpočinek. Ten může být i aktivní. Strečinkovým způsobem uvolňujte svaly, údy, krk i trup.

3. Zkuste si v jakékoliv práci najít formu hry a zábavy. Můžete soutěžit sami se sebou při opakovaném zdolávání určitých pracovních cyklů. Čtete-li dlouho nějaké texty nebo číslice, můžete si je s jinými slovy rýmovat nebo si je v nějaké melodii prozpěvovat. Umožní-li vám to pracovní podmínky, můžete si při práci tancovat nebo ji využít k rozvoji fyzické kondice prostřednictvím dřepů, kliků či protahovacích cviků.

4. Vytvořte si z pracoviště hezké místo. Obklopte se příjemnými předměty jako jsou obrázky, květiny, kameny, dekorace atd. Mějte kolem sebe pořádek a čistotu. Prostředí má nemalý vliv na vaši spokojenost a může vám také pomoci k psychické uvolněnosti a klidu.

Aby se nám stala jakákoliv pracovní činnost i naší dovolenou, potřebujeme do ní zahrnout tyto základní prvky : tvořivost, odpočinek, radost, zábavu a pohyb.

Pokud však i přes veškerou naši snahu přetrvávají v naší práci stresové situace, je pro nás velmi důležitá volba mezi její změnou a mezi naším psychickým a fyzickým zdravím.

Je důležité si uvědomit, že zvolíme-li dlouhodobě nepříjemné pracovní podmínky kvůli např. finanční přínosnosti, může nás takové rozhodnutí oddělit jak od životní pohody a fyzického zdraví, tak i od kýženého finančního profitu.

Na závěr si zkuste odpovědět na tyto otázky :

1. Po ukončení vaší pracovní činnosti se cítíte uvolněně nebo jste spíše psychicky vyčerpáni?

2. Bolí vás po jejím absolvování tělo nebo jste vitální a plni energie?

3. Převládá u vás ve vztahu k ní optimismus nebo skepse, pesimismus a frustrace?

4. Jste schopni vyhodnotit případné stresující pracovní situace jako přínosné?

5. Vnímáte svoji pracovní činnost jako společensky přínosnou?

6. Máte rádi vaši práci a těšíte se na ni?


zpět na všechny texty

Nahoru