Jak si plnit naše přání?

3437nw-magic-lamp-1578237.jpg Každý z nás má své představy.
V nich si představujeme ideální podmínky pro šťastný a naplněný život.
Málokdy se však naše představy shodují se skutečností.
Jak tedy docílit aby se naše sny a představy mohly reálně naplňovat?Tvorba představ

Nejdříve se zaměřme na to, co tvorbu našich představ nejvíce ovlivňuje :

1. Výchovné vzorce – vliv našich rodičů a dalších výchovných osob v našem dětství
2. Učební paradigmata – působení dogmatických tvrzení a nauk především z období školní výuky
3. Společenské návyky – podléhání společenským navyklostem a trendům
4. Životní zkušenosti – osobní prožitky subjektivně mění náš názor na život
5. Genetické dispozice – nejen zděděné schopnosti, ale i záznam prožitků rodičů nás může směrovat

Na základě těchto vlivů si vytváříme subjektivní obraz o ideálním světě a života v něm.
Pokud se naše životní realita neshoduje s našimi představami, často pak podléháme zklamání a splínu.
A právě v těchto chvílích nejvíce podléháme potřebě si přát lepší podmínky pro náš život.
Zároveň jsou však podobné situace tou nejhorší konstelací pro splnění našich snů.

Podívejme se na to proč.
 

Nenaplňovaná přání

Vše co se v našich životech odehrává nám zprostředkovává životní zkušenosti.
Pokud nám tyto zkušenosti chybějí v konkrétní oblasti, přitáhneme si ji do života.
Tuto oblast potřebujeme dobře poznat, pochopit ji a postupně ji s vděkem přijmout.
Při tomto procesu se posouváme z role oběti, kritika a nespokojeného do polohy chápajícího, přijímajícího a vděčného člověka.
Pokud při tomto poznávacím procesu vysíláme přání z polohy nechápajícího a nespokojeného, přitahujeme si pravý opak chtěného.
Danou kapitolu života nemáme ještě zcela zpracovánu a jakákoliv přání jsou tak výrazem naší nespokojenosti.
Naopak si proto tuto kapitolu života prodlužujeme.

Uskutečňovaná přání

Čím více jsme v poznávání dané situace ve stavu smíru a spokojenosti, tím více se nám naše přání mohou plnit.
Zároveň však potřeba si něco přát postupně mizí.
V ideálním případě můžeme danou kapitolu života zcela pochopit, být zcela spokojeni a nemít tak již potřebu si cokoliv přát. A právě v takové situaci se nám bezděčně plní cokoliv co nás ještě více potěší a činí nám ještě větší radost.
Proto ideální plnění našich nejtajnějších snů a přání nastává v momentě, kdy naším posledním přáním je nemít žádné přání.
Není jednoduché přijmout některé věci, ale důležité je učit se být v jakékoliv situaci spokojeným.
Úspěšní lidé přijímají překážky a obracejí je na příležitosti.
To je odlišuje od těch, kteří si ve stejných situacích stěžují a o to více o životní překážky zakopávají.

Jak naše podvědomá přání projevit

V našem podvědomí máme všichni uloženo vše, co nám činí radost a co nás naplňuje.
Proto se snažte aby se tento samovolný mechanismus mohl spustit.
Zaměřte se více na zvládání překážek a využívání jejich potenciálu.
Buďte více tolerantnější a chápající.
Věnujte pozornost přijetí a pochopení prožívaných situací.
Upřednostňujte více pocit spokojenosti, radosti a vděčnosti.

Tomu všemu věnujte větší pozornost než vašim přáním.

A právě v takovém případě vám do života začnou přicházet taková splněná přání, která jste si ani představit nedokázali.
 

Na závěr si odpovězte na tyto otázky:

Jaké máte představy o vašem ideálním životě?
Jak dalece se tyto představy kryjí se skutečností?
Jste ve svém životě více spokojeni nebo rozladěni?
V nepříjemných situacích obviňujete více okolnosti nebo se snažíte z nich co nejvíce pochopit a přijmout je?
Jak často si něco přejete?
Lpíte na svých představách a přáních nebo jim nevěnujete takovou důležitost?
Zaměřujete pozornost více na sebepoznání nebo více hodnotíte okolí a druhé?


zpět na všechny texty

Nahoru