Jak úspěšní lidé využívají svůj talent?

g6gwq9-money-rule-the-world-1-1237465.jpg Pokud objevíme svůj talent, přejeme si jej využívat ve své práci a zaměstnání.
Jedině tak může být naše činnost radostná a naplňující.
Zároveň je důležité, aby nám přinášela potřebný užitek a výdělek.
Jak dosáhnout spojení příjemného s užitečným?
Jak se ze svého talentu těšit a také si s jeho pomocí vydělávat?

Odpovědi na to, jak skloubit naši jedinečnost s prospěšnou i finančně přínosnou aktivitou, jsou ukryty v každém z nás.
Pokusím se k těmto odpovědím otevřít pomyslná vrátka a věřím, že každý za některými z nich nalezne cestu k osobní úspěšnosti a prospěšnosti.
 
Šuplíky


Často podléháme názorům a radám, které si neseme od dětských let.
Náš talent tak často zasouváme do tzv. "šuplíků" našeho podvědomí.
Pojďme některé z nich vysunout.
1. Talent mě neuživí
Zkomplikovat cestu k využití našeho talentu nám může názor, že naše vlohy nám nemohou přinést i kýžený užitek.
2. Zaměstnání je pro mě nutnost a ne zábava
Pokud máme práci spojenou s nutnou a nudnou činností, nemůžeme v ní realizovat to, co nás baví.
3. Musím myslet na druhé a ne na sebe
Svůj život věnujeme více druhým než sobě samotným. Proto pokud pracujeme, činíme to pouze pro někoho a ne pro sebe. Posloucháme tak více druhé než sami sebe. Ani v tomto případě nemůžeme tudíž využít vloh, které můžeme uplatňovat, jen když nasloucháme i sami sobě.
4. Nemám dostatečné vzdělání
Máme tak úspěch spojený pouze s dostatečným vzděláním. Přitom mnoho géniů nemělo nutně žádné zvlášní formální vzdělání a jen rozvíjelo svůj talent bez toho, co si o tom myslelo okolí.
5. Neumím přijímat ocenění
Pokud víc dáváme než přijímáme, nemůžeme se divit, že si blokujeme i příjem peněz. Je třeba se naučit vážit si sebe a dovolit se nechat ocenit.
Takových šuplíků, které máme zasunuté v podvědomí, je pochopitelně mnohem více. Ale pojďme se nyní podívat na další oblast, která nám brání v úspěšném životě.
 

Přepínač


Pokud práce, ve které již projevuji svůj talent, nepřináší dosud dostatečný finanční efekt, je třeba se zamyslet i nad tím, co nepatřičného do ní vkládám.
Veškeré osobní problémy by měly být řešeny mimo okruh naší práce, našeho zaměstnání!
Měli bychom se naučit používat vnitřní "přepínač".
Jeho prostřednictvím se tak můžeme přepnout do polohy zájmu o práci a vypnout z myšlenek na řešení svých osobních nedostatků.
Zároveň bychom tyto osobní potíže neměli přehlížet a po době věnované práci bychom se měli od ní umět vypnout a přepnout do odpočinku nebo do aktivního řešení našich osobních záležitostí.
 

Osobní problémy


Osobní nepříjemné situace nám často zasahují do pracovního úsilí a blokují tak i ohodnocení naší činnosti. Nejčastěji nás ovlivňují rodinné a partnerské vztahy, zdravotní situace a vliv peněz.
Nebudu se zde zabývat vztahy ani zdravím, ale doporučuji tato témata nepodceňovat a věnovat se uvolňování od jejich vlivu prostřednictvím terapeutů nebo aktivním osobním přístupem.
Otevřu zde v krátkosti některé úvahy, které z mých zkušeností, nejvíce blokují tok peněz.

Negativní přesvědčení spojená s financemi:
Peníze mohou za zlo ve světě.
Peníze kazí charakter.
Peníze mají jen někteří jedinci.

Pokud máme v sobě tato přesvědčení a zároveň nechceme být zlí, automaticky tak odmítáme i peníze. Zároveň je však potřebujeme, a tak se ocitáme v začarovaném kruhu, který jsme si sami vytvořili. Také nedostatečná víra v nás a v možnost, že můžeme patřit mezi lidi, kteří jsou finančně nezávislí, k nám proud peněz uzavírá.

Negativní vliv financí vyvolává:
Strach z nedostatku.
Strach z dluhů.
Závidění úspěchu.

Dáváme-li penězům větší moc, než kterou vládneme my sami, pak oni ovládají nás. Máme se proto naučit, abychom opět mohli vládnout jim a oni nám mohli sloužit v zájmu našem i ostatních. Vše kolem nás jsou jen prostředky, se kterými se máme naučit správně zacházet. I samotné peníze se chovají jen tak, jakou moc a jakou vlastnost jim dáváme.
Velmi důležité je, abychom byli i přejícní. Závidíme-li druhým jejich úspěch, tato závist nám znemožňuje, aby bylo dopřáno úspěchu i nám. Tzv. "jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá" je platné i zde.
Další brzdou při praktické realizaci našich vloh, může být jejich větší množství a nesourodost.
Často se stává, že lidé mají vícero na první pohled nesourodých zájmů a zálib, které vystihují jejich talent. Neví tudíž, jakému mají dát přednost či jaké profesi se tak věnovat. Pokud se však na tyto zájmy podíváme s odstupem, zjistíme, že vždy mezi nimi existuje souvislost a je možné je propojit.

Uvedu některé příklady:

Záliba ženy v účetnictví a zároveň v tvoření obrazů a jiných rukodělných předmětů:
Možná profese: Majitelka firmy, která se zabývá výrobou uměleckých předmětů. Má předpoklady mít úspěšnou firmu, jelikož si dokáže dobře spočítat i ekonomiku svého podnikání.

Záliba ženy v psaní, v kreslení, ve vaření:
Možná profese: Autorka originální kuchařky s autorskými kresbami. Taková originální kuchařka může povznést přípravu jídla i jeho následnou konzumaci na umělecký zážitek.

Záliba muže v technologiích výrobních postupů a ve psaní a herectví:
Možná profese: Autor scénáře nebo režisér filmu, který má propracovaný děj, jenž graduje happyendem.

Z těchto příkladů je vidět, že na první pohled nesourodé záliby, mohou mít jasně daný záměr v jejich propojení a v realizaci osobního talenti i v ekonomicky přínosné činnosti.
 

Návod na vytvoření příležitostí k využití talentu

Staré a pravdivé pořekadlo nás učí:

"Opakování je matka moudrosti."
Pokud se chceme v našich jedinečných schopnostech rozvíjet a umět je správně využít, je třeba abychom se jim každý den alespoň na 15 minut věnovali. Tím nejmenším je na ně aspoň myslet a rozvíjet své plány nejprve v myšlenkách. Zároveň si můžeme vést záznamník, ve kterém si tyto plány zaznamenáváme a postupně si zadáváme i termíny jak je chceme naplňovat.
Můžeme si aspoň 15 minut psát, mluvit před zrcadlem, kreslit nebo zpívat, případně vyvíjet jiné činnosti, které chceme prakticky využít. Je statisticky prokázáno, že pokud se dané záležitosti přestaneme pravidelně věnovat, tak již třetí den ztrácí výrazně na možnosti být zrealizována.
Na co se pravidelně zaměřujeme, tomu dáváme potenciál a energii. Tím se nejen zdokonalujeme v našich dovednostech, ale zároveň se zvětšuje pravděpodobnost, že můžeme např. potkat osobu, která nám v naší cestě k realizaci našich snů, může výrazně pomoci. Není třeba věřit na mystiku, ale logické je, že to čím se pravidelně zabývám, na to více myslím a o tom častěji mluvím. Proto se pravděpodobněji mohu o tom zmínit právě před oním důležitým člověkem.
 

Na závěr nabízím shrnutí prostřednictvím několika osobních otázek


Do jaké míry jste spokojeni s využitím svého talentu?
Přináší vám váš talent i finanční nezávislost?
Objevili jste v sobě nějaký zasunutý šuplík, který vám blokuje příjem peněz?
Jaký je váš skutečný vztah k financím?
A jaký je váš vztah k důvěře ve vás samotné?
Stálo by za úvahu vaše případné osobní potíže uvolnit od blokací vedoucích k naplnění vašich snů?
Jak často se zabýváte realizací svého potenciálu?


zpět na všechny texty

Nahoru