Jak vám pomohou podobenství?

qu37mk-waterstone-1374444-640x480.jpg V nejčtenější knize lidstva, v Bibli, najdete mnoho příběhů a podobenství.
Proto si v ní tolik lidí může najít svůj vlastní odraz a odpovědi.
Podobenství se však nacházejí kdekoliv a netýkají se pouze lidí nábožensky směrovaných, ale každého z nás.
Naučíme-li si v nich číst, pochopíme tak svůj život i sami sebe.

Od malička jsme se učili naslouchat tomu co je pravda a co lež.
Výchovné působení rodičů střídala výuka dle osnov ve školních lavicích.
Kolikrát jsme však zjistili, že mnohé může být jinak než jak nám říkali a učili.
Celé učení bylo totiž postavené na dogmatických pravdách a neumožňovalo rozvinout jedinečnost a rozmanitost.
Každá pravda má v daných podmínkách své opodstatnění, ale může být pro nás užitečnou pouze za jasně daných okolností.
To pro nás může být při změně těchto okolností často frustrující.
 
Jak nalézt v zapamatovaných naukách sami sebe?

1. Uvědomění
Každé učení má svoji platnost jen za jasně daných okolností.
Při změně těchto okolností se mění i učení.
 
Příklad :
V muslimských školách je vztah mužů k ženám učen jako silně dominantní.
Pokud bychom vyrůstali a učili se v těchto podmínkách, nechápali bychom ženu jako svobodnou bytost.
 
Poučení :
Nesuďme názory druhých jen proto, že vyrůstali a učili se za jiných podmínek než my.
Uvědomění, že každá pravda a názor má svoji platnost za jasně daných okolností nás osvobozuje od jejího dogmatizování.
 
2. Podobenství
Každou pravdu vnímejme spíše jako příběh.
Víc než nad její pravdivostí se zamýšlejme nad jejím vlivem na nás.
 
Příklad :
Platnost fyzikálních zákonů může být pro mě omezující.
Jsou-li pro mě užitečnými, věřím v ně a řídím se jimi.
Nejsou-li pro mě přínosnými a jsou-li skličujícími, mohu si poletovat v mentálních oblacích svých představ...
 
Poučení :
Nesnažme se druhé přesvědčovat o tom, co se domníváme, že je správným.
Mluvme raději jak bychom se v daných okolnostech chovali my sami.
Nechme tak na druhých ať se pak sami rozhodnou najít si to správné podobenství i pro sebe.
 
 
Učení podobenstvím
 
Výuka skrze podobenství neprobíhá prostřednictvím rozumových daností.
Tím, že necháváme na sebe tzv. pravdu nebo příběh působit, daleko lépe jsme schopni slyšet své vnitřní pocity.
Tyto pocity jsou naší skutečnou podstatou.
Není to program, který nás naučili jako pevně daný.
Proto skrze podobenství můžeme poznávat své skutečné pravdy, které se vždy rozezvučí na základě našich vnitřních pocitů.
 
Zamyšlení
 
Jak často máte potřebu obhajovat svoji pravdu?
Jak často potřebujete přesvědčovat druhé o pravdě svojí?
Zkuste si takovou situaci představit a namísto analyzování pravdivostí, naslouchejte svým vnitřním pocitům.
Jsou-li nepříjemné, tak vliv naučeného vás ještě ovládá.
Jsou-li příjemné nebo neutrální, dokážete už nacházet moudrost ve všudypřítomných podobenstvích.


zpět na všechny texty

Nahoru