Je možné dojít k porozumění mezi mužem a ženou?

ww7ewp-silhoette-of-couple-in-love-1348816-1920x1280.jpg Žena a muž.
Dvě strany jedné mince.
Oba rozdílní a přesto po sobě toužící.
Jak však tuto rozdílnost zvládnout ve vzájemném vztahu?
Jak porozumět jeden druhému?

Mnoho moudrých i humorných knih bylo na toto téma napsáno.
Pokusím se vám zprostředkovat svůj pohled, který byl výrazně tvarován mými životními zkušenostmi.
 
Nejdříve objasním obecnou definici ženy a muže v několika základních aspektech.
 
Žena
 
Žena je jemnější a éteričtější bytost, která je vnímavější, citlivější a emotivnější.
Její myšlení je více intuitivní a dokáže vnímat danou situaci v širších souvislostech.
Je velmi propojena s pocity svého těla a s intuitivními myšlenkami, které často nemají racionální opodstatnění.
Přemíru emocí potřebuje ventilovat a uvolňovat.
Proto její komunikace je emoční a občas bez racionálních souvislostí.
 
Muž
 
Muž je hrubší a zemitější osobnost, která je v emocích, vnímavosti a citlivosti uzavřenější.
Jeho myšlení je více racionální a dokáže proto danou situaci vidět přímočaře a prakticky.
Je velmi propojen s rozumem a s analytickou myslí, která často přebírá vládu nad empatiemi a citovostí.
Přemíru myšlenek potřebuje ventilovat a uvolňovat.
Proto jeho komunikace je praktická a občas bez přítomnosti emocí a pocitů.
 
Přesně jak jsem zmínil na začátku - 2 rozdílné strany jedné mince.
 
Je tedy skutečně možné aby přes tyto rozdíly mohli dojít ke vzájemnému porozumění?
Existuje možnost aby jejich komunikace byla oboustranně přijímána, respektována a chápána?
 
Ano, je to možné.
 
Prvním předpokladem k tomu je pochopení našich rozdílností.
 
Pochopení muže ženou :
 
Muž je lovcem a potřebuje vnímat svoji mužnou sílu.
Proto se bojí citově otevřít aby neukázal okolí své slabiny.
Jeho role je živitel a proto k daným situacím přistupuje prakticky a často bez empatií.
Svět, ve který věří, existuje v konkurenčním a loveckém prostředí.
Uvnitř má velký strach aby se nestal v takovém světě ulovenou obětí.
Proto se potřebuje cítit nejdříve bezpečně a teprve pak postupně otevírá své srdce a stává se z něj citlivý a vnímavý člověk.
 
Pochopení ženy mužem :
 
Žena je ochránkyní rodinného krbu, ve kterém poskytuje citové zázemí a tak potřebuje vnímat své emoce.
Proto se bojí racionálně myslet aby neztratila svůj kontakt s pocity a intuicí.
Její role je poskytovat cit a lásku a tak k daným situacím přistupuje více empaticky a emočně než prakticky a rozumně.
Svět, ve který věří, existuje v láskyplném a spolupracujícím prostředí.
Vně má velký strach aby nebyla ve svých citech a emoční otevřenosti raněna.
Nejdříve věří svým citům, emocím a teprve pak myslí na své bezpečí a rozumnou ochranu.
 
Tím, že pochopíme rozdílnost našich světů, uděláme důležitý krok ke vzájemnému pochopení.
 
Dalším krokem při vzájemné komunikaci by měla být každodenní snaha o zvládnutí nadvlády ega - rozumu ( u muže) a emocí (u ženy).
 
Muž by měl pochopit, že jeho role je být pilířem ženy.
Měl by být jejím ramenem, o které se může opřít ve chvíli, kdy potřebuje ventilovat své emoce.
Pokud ona sama nebude chtít, neměl by rozebírat její stav ani situaci, o které emotivně mluví.
V momentě, kdy žena svůj pohár emocí vyprázdní, ocení, že muž to ustál.
Dá tak poznat muži jeho skutečnou sílu jejího ochránce.
 
Žena by měla pochopit, že její role je být zdrojem emocí a lásky pro muže.
Měla by chápat jeho rozumové vězení a ponechat mu prostor aby došel k pocitu bezpečí.
Pokud on sám nebude chtít, neměla by ho nutit do projevování jeho emocí vůči ní.
V momentě, když se muž ubezpečí, že mu nic nehrozí, otevře ženě celé své srdce.
Dá tak poznat ženě její skutečnou sílu v lásce a bude ji ctít navždy.
 
Dovolil jsem si obecný pohled na ženu a muže a na jejich vzájemný vztah.
Tak jak jsme všichni jedineční a každý z nás je individualita, není možné aby ve všech bodech tento model byl každým přijat.
Pevně však věřím, že každý si v něm najde to své a že aspoň částečně přispěje k tomu oč jde nám všem - k lepšímu vztahu mezi mužem a ženou.
 
Na závěr pár otázek, které mohou být Vaším krátkým osobním testem :
 
Jak silně vás výchova rodičů ovlivnila v postoji k opačnému pohlaví?
Je možné, že by se mohl i přes naučené modely vztahů, ten Váš změnit?
Co pociťujete při vzájemné komunikaci s partnerkou či partnerem?
Míváte nutkavou potřebu přesvědčovat druhého o svém názoru?
Popište a napište si po vzájemné napjaté komunikaci Vaše emoce i Vaše myšlenky.
Podívejte se na ně později a zkuste se nad nimi i nad sebou zamyslet a případně se změnit.
 


zpět na všechny texty

Nahoru