Jsme vegetariány nebo masožravci?

3tf434-vegetarian-banquet-1324488-1600x1200.jpg Ve vědeckých kruzích probíhá už delší dobu žhavá diskuse o tom, zda-li je člověk masožravec či býložravec.
Jak je to se stravou, kterou přijímáme?
Jaký má na nás vliv?
Mohou nás naučené pravdy o jídle a lidském těle ovlivňovat?

Mohl bych zde citovat mnohá vědecká pojednání o stravě a lidském těle.
Některá zastávají nutnost příjmu živočišných bílkovin, jiná je vyvracejí.
Další vidí odpověď ve skladbě chrupu.
Jiná pohlížejí do historie vývoje lidského druhu.
Pojďme se však na tuto tématiku podívat trochu jinak.

Smysl života
Celý lidský život je o tom abychom se v něm naučili orientovat a byli schopni poznat a pochopit sami sebe.
Naučit se být sám sebou je touhou každého z nás.
Na této cestě sebepoznání na nás však působí mnoho vlivů.
Osvětleme si dva nejsilnější z nich.

Výchova
Do věku 5-ti let na nás nejsilněji působí rodiče.
Vše co nás učí má pro nás zásadní vliv pro další život.
Je to co nám rodiče předali však správné nebo ne?
Uvědomme si, že i jejich život byl ovlivněn tím jak je vychovávali jejich rodiče.
Dlouhá linie rodu tak měla silný vliv i na nás samotné.
Není třeba proto rodičům vyčítat jejich výchovné nedostatky.
Zároveň jejich dogmatické uctívání nás k sebepoznání také nepřivádí.

Škola a vzdělání
Dalším silným vlivem v našem vývoji je období školního vzdělávání.

V něm na nás nejsilněji působili dva faktory.
1. Učení často dogmatických nauk, které nepřipouštějí alternativní názory.
2. Učení v rámci daných osnov, které nerozvíjejí individuální talenty.

Z těchto nejsilnějších vlivů vyrůstají lidé, kteří v dospělosti zastávají své dogmatické pravdy a názory.
Neuvědomují si, že každý člověk může mít odlišné vývojové podmínky, které působí na jejich světonázor.
Tímto vznikají veškeré mezilidské konflikty.
Tímto se stáváme naprogramovanými loutkami, které nenaslouchají pravdám, které jsou ukryty v každém z nás.

Z mých životních zkušeností jsem došel k závěru, že není důležité co si o jisté skutečnosti myslím, ale jak se při ní cítím.
Mohu mít sociální cítění, které odmítá násilí při zabíjení zvířat na jatkách.
Pokud si však o tom myslím, že je to špatné, bojuji s tím.
A všemu s čím bojujeme, dáváme energii pro tento boj.

Jak a kde tedy nalézt východisko
Jak být co nejméně ovlivněn naučenými vzorci chování a tak nepodporovat zlo a násilí?

Odpověď je jediná - V SOBĚ

Důvěřujme svému tělu, svým pocitům, své intuici a zdravému rozumu.

Znám mnoho zdravých vegetariánů i veganů.
Znám mnoho zdravých lidí živíících se masem.
Znám i mnoho nemocných bez ohledu na to čím se živí.
Pouze cesta přirozenému naslouchání našim potřebám a řeči těla je pravdou, která není ničím ovlivňována.

Cesta k naší přirozenosti :
Vše vychází z naší víry, z toho čemu věříme.
Pokusme se být proto tolerantními k ostatním.
Uvědomme si, že každý má svůj názor, který byl ovlivněn jinými faktory.
Tímto přístupem můžeme vnitřně přestat bojovat i s případným zabíjením zvířat nebo rostlin.
Pokud se uvolníme z tohoto vnitřního boje, uvolníme se a můžeme o to lépe naslouchat svým skutečným osobním potřebám.
Vnímejme na co máme chuť, jak naše tělo různé druhy potravin tráví a jak se po jídle cítíme.

Otázky k zamyšlení :
Jak dalece Vás ovlivňuje pomyšlení na zabíjení zvířat?
Jak jste tolerantní k odlišným názorům druhých?
Nasloucháte reakcím svého těla?
Podléháte více chutím než následné nevolnosti při trávení?
Máte příjmem stravy nárůst energie nebo Vás naopak vyčerpává?

Buďte k sobě upřímní.
Jedině tak se naučíte uvolnit se od zažitých pravd a předsudků.
Jedině tak se naučíte naslouchat sami sobě a nalézt tak v sobě pocit spokojenosti a životní radosti.


zpět na všechny texty

Nahoru