Meditace a její vliv na nás

u83v0g-meditation-2-1236890.jpg Meditace je vnímána jako specifická metoda vedoucí k celkovému uvolnění.
Při ní se dostáváme do tzv. meditativního stavu.
V tomto stavu jsme schopni být spokojeni, šťastni a uvolněni.
Zároveň díky čisté mysli můžeme jakoukoliv situaci řešit účinněji a jakékoliv učivo lépe vkládat do paměti.

Základní členění

 • Meditace vedená mluveným slovem
 • Volná meditace se slovem či hudbou
 • Samostatná vnitřní meditace

1. Meditace vedená mluveným slovem

Je to základní způsob jak začínajícím pomoci naladit se na své nitro.

Při tomto druhu působení se nám poskytuje přesný návod vedoucí k našemu celkovému uklidnění. To probíhá prostřednictvím hlubokých nádechů a výdechů a následné pozornosti na jednotlivé části těla, které člověk vědomě uvolňuje. Poté následuje harmonizující text či hudba.

Výhody

 • Dostáváme podrobný návod, který nám pomáhá se postupně harmonizovat.
 • Tento druh je vhodný především pro začátečníky.

Nevýhody

 • Většímu a celkovému uvolnění tu brání návod, při kterém se jednotlivec soustředí na konkrétní části těla, které uvolňuje.

2. Volná meditace se slovem či hudbou

V tomto případě je možné se již ladit podle sebe, bez předchozího návodu. Můžeme vnímat hudbu nebo mluvený text a ponechat ho přímo působit na celé naše tělo.

Výhody

 • Nejsme spoutáni pozorností na potřebu si uvolňovat jednotlivé části těla.

Nevýhody

 • Můžeme si však ještě spojovat meditaci s potřebou poslechu klidné hudby a příjemného slova.

3. Samostatná vnitřní meditace

Jsme-li již schopni nemít meditativní stav spojený s příjemnými zvuky, můžeme se v něm nacházet kdykoliv a kdekoliv. Můžeme tak v tomto stavu pobývat v práci, v prostředcích hromadné dopravy či při prožívané nepříjemné situaci.

Výhody

 • Jsme vyrovnaní a v poklidu v jakékoliv situaci.
 • V případě potřeby však jsme schopni velmi účinně zareagovat.
 • Tento stav intenzivně působí i naše okolí, které harmonizuje.

Nevýhody

 • Toto umění občas láká svou jednoduchostí, ale je výsledkem postupné práce na sobě.

2 metody vedoucí k harmonizaci

Slova při meditacích vedou k uvolněnosti od okolních vlivů. Toto vyrovnání může probíhat dvěma způsoby:

1. Soustředění na krásné prožitky a představy

Můžeme se zdokonalit v našem vnitřním prožívání. Nevýhodou však bývá, že nepříjemné prožitky vytěsňujeme do podvědomí a stále mají na nás svůj vliv.

2. Přijetí všech nepříjemných skutečností a nalezení přínosnosti a vděčnosti

Jsme schopni vyhodnotit jakoukoliv situaci přínosně a využít i potenciál velmi negativních vlivů. Stáváme se tak neovlivnitelnými a šťastnými, jelikož vděčnost převažuje nad kritikou a nespokojeností.

Je meditace cíl nebo prostředek?

Meditace je pouhým prostředkem vedoucím k naší celkové pohodě a spokojenosti. Není třeba ji mystifikovat ani jinak dogmatizovat, jelikož ona sama je ve své podstatě samotným uvolněním.

Proto se nesoustřeďujme tolik na návody a schémata a více naslouchejme svému nitru. Jedině v něm můžeme slyšet skutečný hlas, který nás přivádí do kýženého meditativního stavu.


zpět na všechny texty

Nahoru