Metoda k přepólování negativního myšlení

rxphmb-thunder-1156619-639x851.jpg Rozdíl mezi šťastným a ne zcela šťastným člověkem je v přístupu k životu a k jeho výzvám.
Kritický pohled na život a na svět je nám všem více méně nainstalován.
Kritika a soudy druhých se nás pak osobně dotýkají a tak se jimi zabýváme.
Tím nevidíme v takových situacích potenciál a přínosnost, ale překážky a životní krachy.
Náš život se tak ocitá ve smyčce soudů, zklamání, lítostí a marnosti.

Jak tento kritický pohled na život a jeho projevy změnit?
Jak vidět v nepříjemných situacích příležitosti a nikoliv překážky?
Jak otevřít v sobě pocit vděčnosti za veškeré i nepříjemné životní situace?

Nabízím jednoduchý recept, kterým můžeme pomoci překódovat onoho vnitřního kritika na vděčného pozorovatele.
21-denní cyklus opakování mnoha dějů umožňuje uložit nový návyk do paměti buněk těla, emocí i mysli.

Chcete-li, tak po dobu 21 dnů si udělejte pro sebe chvilku každý večer a napište si situace, které vás v proběhlém dnu potkali a byli vám nepříjemné.
Být vděčni za příjemné věci je jednodušší, ale pokud vděčnost nepochopíme a neprocítíme ve věcech negativních, budou mít stále nad námi moc.
Místo nepříjemného pocitu z nich, zkuste v nich najít potenciál a příležitost k osobnímu posunu.
Uvědomíte-li si jej, zavřete oči a zkuste za každou takovou situaci procítit vděčnost.
Budete-li tento proces opakovat každý večer po dobu 21 dnů, významně se vám posune vnitřní hodnotitel a soudce na nezaujatého pozorovatele, který si nebere působení nepříjemných okolností osobně a tak v nich vždy je schopen vidět příležitost a posun a tím být i za ně vděčný.
Každá nepříjemná situace má obrovskou sílu, to už na sobě poznal každý z nás. Pojďme však tuto sílu efektivně využít a nenechat se jí destrukčně ovládat!
Život se nám tak může velmi výrazně změnit, záleží na naší upřímnosti a odvaze se podívat i na nepříjemné okamžiky a změnit k nim náš postoj.

Každý jsme jedinečnou bytostí a proto nejde tento postup nařizovat ani pokládat za spásu. 
Přesto si dovoluji zobecnit 3 základní momenty jak v negativních situacích je možné spatřit přínosnost a příležitost ke změně.

1. Život je o prožitcích a pokud se v něm máme naučit být skutečně vděčni, potřebujeme si dostatečně prožít i stavy nevděku. Proto nás nepříjemný prožitek může v dualitním životě navštívit z důvodu abychom byli o to více vděčnější za jeho protipól. Nedokážeme-li být dostatečně vděčni za dobro, občas tedy ještě přichází i zlo.

2. Lpění na čemkoliv nás manipuluje a ovládá. Proto v takových případech občas potřebuje přijít ztráta toho a těch, na kterých lpíme a jsem závislí.

3. Naše návyky nás občas blokují a znemožňují dalšímu posunu. Proto občas potřebuje přijít bouře abychom se naučili kým se ve svém osobním životě chceme obklopovat, případně do jakého místa se máme přesunout nebo z jakého zaměstnání, bydlení a vztahu máme odejít.

Nenaleznete-li i přesto v těžké situaci přínosnost, rád vám k tomu pomohu dojít.


zpět na všechny texty

Nahoru