Nahota a sexualita

3qpb67-nahota.jpg Jaký je vztah mezi nahotou a sexualitou?
Jaký je rozdíl mezi vnější a vnitřní nahotou?
Jak vnější nahota působí na naše nitro?

V našich životech probíhají různé souvztažnosti, které pokud lépe pochopíme, můžeme kvalitněji prožívat život na všech jeho úrovních. 
Velmi frekventovaným tématem je oblast nahoty a sexuality.
Pojďme se podívat na toto téma trochu z větší hloubky.
Co vyvolává tzv. vnitřní nahota 

Nahotu můžeme také vnímat jako obnaženost našeho nitra, které je čisté, svobodné a uvolněné od jakýchkoliv předsudků a naučených norem asi tak jako čerstvě narozené nemluvně.
Chceme-li se oprostit a uvolnit od všeho co nás svazuje a obtěžuje, musíme se vyvázat ze všech vzorců a dogmatických programů, které nás dosud vedly a radily jak se má správně, slušně a šťastně žít.
Tyto programy nás zaškatulkovaly do etických norem a kodexů, do společenských tříd a vrstev, do módních trendů a moderních image.
Nejde o opuštění těchto norem, ale o naši svobodnou volbu si je sami vybrat a zároveň je respektovat ve společnosti, ve které jsme se rozhodli žít.
Člověk, který je uvnitř sebe svobodný a uvolněný, který říká co si skutečně myslí, nemá s nahotou i svého vlastního těla potíže.
Naopak ten, kterého myšlení je obaleno různými naučenými pravdami, dogmaty a pravidly, je většinou člověk stydlivý nebo k otevřenosti a fyzické nahotě i nenávistný.

Tento člověk může být pro okolí i nebezpečný ze dvou hlavních důvodů:

1. Může i velmi násilně bojovat proti těm, kteří jeho pravidla porušují a nepřizpůsobují se jim.
2. Pokud touhu po uvolněnosti, obnaženosti, přirozenosti a svobodě potlačuje, může pod vlivem této touhy např. i sexuálně násilnit druhé.


Co v nás způsobuje tzv. vnější nahota 

Obnažování lidského těla by mělo být v respektu a úctě k okolí a k ostatním lidem, kteří ho mohou považovat za nestydatost a provokaci.
Chceme-li se oprostit od nátlaku ostatních lidí a společensky zavedených etických dogmat a norem, musíme je zároveň uznávat a ctít, pokud žijeme společně s lidmi, pro které jsou ještě posvátné.
Myslet si o nich můžeme své, ale pokud chceme s útlakem bojovat nenávistnou provokací, naopak přispíváme k tomu aby regule a nástroje k omezování lidské svobody byli více a více posilovány.
Člověk, který je skutečně svobodný ve své vnitřní i vnější nahotě, nepřispívá k tomu aby posiloval energii těm, kteří si stále ještě libují ve svých vnitřních klecích a halí svá těla do neforemných uniforem.
Naopak ten, který svým vnějším obnažováním provokuje ostatní a zneuctívá posvátná místa, je uvnitř sebe zahalen do stejných dogmatických a nenávistných programů.

Tento člověk může být pro okolí i pro sebe nebezpečný ze dvou hlavních důvodů:

1. Může vyvolávat velmi nenávistné konflikty vedoucí až k fyzickému napadání.
2. Pokud touhu po tom aby i ostatní lidé byli uvolnění, obnažení, přirození a svobodní potlačuje, může si svojí vlastní nenávistí způsobit i vážné zdravotní potíže.

Vnitřní i vnější nahota by měla být co nejvíce v souladu.

Zároveň jsou platná i tato pravidla:

Každý chtíč je posilován studem druhých.
Každý stud je přitahován chtivostí druhých.

Oblečené a polonahé tělo je větším magnetem sexuální touhy než tělo bez předsudků a oděvu.


A na závěr si dovolím filozofickou úvahu:

Odhodíme-li s důvěrou veškeré předsudky a pasti všech myšlenkových programů, obrazně tak odhazujeme i na tělesné úrovni veškeré ošacení, které posilovalo obavy před druhými, oddělovalo nás mezi sebou, svíralo pouty strachu a znemožňovalo skutečnému mezilidskému objetí, ve kterém jsme se cítili být obětí.

 


zpět na všechny texty

Nahoru